O STUDIU

Studio bylo založeno v roce 2019 Bc. Adamem Kyprým s odbornou garancí a supervizí Eko Arts Therapy Institutu. Studio se zaměřuje na uplatnění Eko Artefiletiku v kombinaci s dalšími Umělecko-výchovnými přístupy skrze programy ve volnočasové, pedagogické a terapeutické oblasti.​

V každém programu klademe důraz především na osobnost účastníka, jeho individuální talenty i potřeby a rozvoj jeho vlastního způsobu sebevyjádření.

Studio pracuje s dramatickými, výtvarnými, literárními, hudebními i ostatními formami umění. Posláním Studia je zkoumat a rozvíjet možnosti propojení přírody, umění, psychologie a pedagogiky. Odborný základ v metodě Eko Arts umožňuje objevit celistvost uměleckého projevu, vlastní talenty i fungování osobnosti. Díky pravidelné supervizi je možné zmapovat přirozené vývojové potřeby a skrze vhodné umělecké prostředky je pak bezpečně rozvíjet.

Ve spolupráci s Institutem jsou organizovány i kurzy a výcviky v této metodě, akreditované MŠMT.

EKO ARTEFILETICKÉ, UMĚLECKO-VÝCHOVNÉ A TERAPEUTICKÉ STUDIO

  • Eko Arts Studio Facebook