Autorská tvorba

Talentovaným a motivovaným zájemcům z řad účastníků i praktikujících umělců, je poskytováno vedení v procesu autorské tvorby. Moderní umění oplývá díly, ve kterých si umělci často "lečí" vlastní potíže a to ve většině případů nevědomě. Tvorba má neoddiskutovatelný terapeutický vliv, avšak ne každé dílo působí léčivě. Komunikovat s vlastní psychikou formou umění je přínosné, avšak umělec by měl umět jít za tuto hranici vlastní důležitosti, převzít zodpovědnost za svou tvorbu a přinést i obsahy, přesahující jeho samého. Významný přínos C. G. Junga, K. S. Stanislavského a dalších osobností v této oblasti nám poskytuje příležitost uchopit potenciál umění v jeho celistvosti. 

Studio provází umělce tímto procesem a poskytuje psychologickou supervizi procesu i díla. Supervize nabízí díky nadhledu možnost zahlédnou osobní provázanost s tvorbou, archetypální a symbolickou podstatu i léčivý vliv díla. Zájmem Studia je také podpořit tyto projekty v jejich realizaci.

©2019 by Eko Arts Studio. Proudly created with Wix.com