Autorská tvorba

Talentovaným a motivovaným zájemcům z řad účastníků i praktikujících umělců, je poskytováno vedení v procesu autorské tvorby. Tvorba má neoddiskutovatelný terapeutický vliv a komunikace vlastní psychikou formou umění je přínosné. Supervize pomáhá rozpoznat vlastní projekci v uměleckém díle a poukázat i obsahy, přesahující umělce samého. Významný přínos C. G. Junga, K. S. Stanislavského a dalších osobností v této oblasti nám poskytuje příležitost uchopit potenciál umění v jeho celistvosti a přijmou zodpovědnost i naplnění z tvorby. 

Studio provází umělce tímto procesem a poskytuje psychologickou supervizi procesu i díla. Supervize nabízí díky nadhledu možnost zahlédnou osobní provázanost s tvorbou, archetypální a symbolickou podstatu i léčivý vliv autorské tvorby. Zájmem Studia je také podpořit tyto projekty v jejich realizaci.