Divadelní ateliér

V programech Divadelního ateliéru se věnujeme především improvizaci, krátkým etudám, práci s rolemi a prostorem i prvkům tvůrčího psaní, díky kterým je možné zapojit jiné stránky osobnosti pro komplexnější projev. Během lekcí se dotkneme také hlasových technik, výtvarné dramatiky, práce s rekvizitami a kostýmem a prvků scénografie.

 

Skrze Eko Artefiletické a dramaticko-výchovné techniky se rozvíjí fantazie, obrazotvornost, smyslové vnímání, pozornost, fyzické já, řeč, emocionální cítění a kreativní i kritické myšlení. Díky osobnímu prožitku a artefiletickému procesu je možné zkušenost s tvorbou uchopit emocionálně, tělesně, mentálně, ale i sociálně. Účastník si v podstatě může zažít různé role, situace a reakce na ně v bezpečném prostoru. Jak řekl J. A. Komenský, divadlo je příprava hrou na životní situace.

 

Dramaticko-výchovné metody rozvíjejí mimo uměleckého a kreativního vnímání také vnímání sociální. U člověka se tedy posiluje i princip spolupráce, práce s hranicemi, pravidla sociálního soužití, jenž se projevuje také v prevenci sociálně patologických jevů. Prostřednictvím reflektivního dialogu se lidé učí vyjadřovat své názory, pojmenovávat prožitky a pocity, empaticky vnímat druhou osobu. Velmi přínosná je také práce s emocemi, jejich ventilací, rozpoznáním, pojmenováním a zdravým projevením se. Lze se tak naučit i určitou formu psychohygieny. ​

PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

IMG_2772.jpeg
Dramatická výchova pro děti 9-11 let
každou středu od 14:30 do 16:30 hod. (od 16. září 2020)
Labská 17, Děčín
Program je zaměřen na uplatnění dramatiky a divadelních prvků s přesahem do Eko Artefiletiky. Během roku se budeme věnovat rozvoji osobnosti především skrze dramatickou hru, improvizaci, krátké etudy, tvůrčí psaní a ostatní formy umění. Dramatika rozvíjí fantazii, obrazotvornost, fyzické tělo, řeč i emocionální a sociální cítění.
Součástí programu je také nabídka skupinové konzultace pro rodiče ohledně případných výchovných opatřeních, které mohou z artefiletického procesu vyplynout.
Cena za školní rok: 4 800,- Kč (lektorné, výtvarný materiál, lehké občerstvení), částku je možné uhradit ve dvou splátkách - (2 400,- Kč za pololetí)
IMG_2800 2.jpeg
Dramatická výchova pro děti 12-14 let
každou středu od 17:00 do 19:00 hod. (od 16. září 2020)
Labská 17, Děčín
Program je zaměřen na uplatnění dramatiky a divadelních prvků s přesahem do Eko Artefiletiky. Během roku se budeme věnovat rozvoji osobnosti především skrze dramatickou hru, improvizaci, krátké etudy, tvůrčí psaní a ostatní formy umění. Dramatika rozvíjí fantazii, obrazotvornost, fyzické tělo, řeč i emocionální a sociální cítění.
Součástí programu je také nabídka skupinové konzultace pro rodiče ohledně případných výchovných opatřeních, které mohou z artefiletického procesu vyplynout.
Cena za školní rok: 4 800,- Kč (lektorné, výtvarný materiál, lehké občerstvení), částku je možné uhradit ve dvou splátkách - (2 400,- Kč za pololetí)