Eko Arts terapie

Eko Arts terapie probíhá v úzké spolupráci s Eko Art Therapy Institutem. Při psychoterapeutických programech, které Institut pořádá, je možné skrze hlubinnou analýzu objevit příčiny psychických, somatických, vývojových či jiných potíží. Tato účinná analytická metoda ukazuje také na východiska a řešení.

Umělecko-terapeutické přístupy Studia umí principiálně podchytit tato východiska, tvořivou formou je aplikovat a ukotvit v psychice člověka. Součástí práce s klientem je doporučení odborníka z Institutu a úvodní rozhovor, kde se ujasní zakázka a sestaví umělecko-terapeutický intervenční plán. Je možné kombinovat různé umělecké formy i přístupy, vše záleží na dojednané zakázce a individuálních potřebách. Terapeutickou intervenci je možné absolvovat v individuální i skupinové formě.

Celý proces je garantován a supervidován Eko Art Therapy Institutem. Více o metodě Eko Arts terapie zde.

PROGRAMY NA ROK 2020/2021

IMG_3970.jpeg
Artedílna – Stabilita osobnosti pro dospělé
1x pátek/měsíc od 16:00 do 20:00
Analýza, cvičení a rozvoj osobnosti skrze kreativní formy sebevyjádření malováním, hlasem, pohybem, dramatikou. Posílení vnitřních zdrojů a kompetencí. Umělecká dovednost není podmínkou, necháme se vést vnitřními intuitivními obrazy, které nás mnohému naučí. Výsledkem kreativní práce s psychikou bývá posílení psychiky, uvolnění emocí, objevení nefunkčních vzorců, ujasnění priorit, pochopení příčin a následků.
Cena: 1 000 Kč/měsíc (lektorné, výtvarný materiál, lehké občerstvení)