Pedagogika

Působení Studia v pedagogické oblasti se zaměřuje především na tvorbu metodiky a vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v uměleckých přístupech ve vzdělávání. Při uplatnění uměleckých přístupů ve vzdělávání, ať už se jedná o výtvarnou, hudební, dramatickou výchovu či obohacení uměleckými prvky v běžné výuce je pro nás důležitá individualita jedince.

Díky metodě Eko Arts, umělecko-výchovným systémům a psychologickým přístupům lze nahlédnout na komplexitu tvorby a její působení na psycho-somatiku účastníka vzdělávacího procesu. Skrze kombinaci těchto metod je možné poskytnout příležitost k objevení vlastních talentů, zdrojů, i slabších míst, které může uplatnění Eko Artefiletiky přirozeně a bezpečně rozvíjet. Tento přístup je zároveň prevencí sociálně-patologických jevů a všestranně rozvíjí osobnost dítěte.

Momentálně je možné absolvovat kurz Eko Artefiletiky, pořádaný Eko Art Therapy Institutem. V budoucnu plánujeme výcviky přímo v metodě Eko Artefiletiky, vycházející z metodiky Studia, a supervizní skupiny pro praktikující pedagogy.

Eko Arts Studio pravidelně působí v Lesní mateřské škole Vážka v Srbské Kamenici. Děti prochází ročním programem výchovné dramatiky. Krátké dramaticko-výchovné a Eko Artefiletické lekce probíhají jednou týdně v zázemí nebo blízkosti školky.
Skrze tyto techniky se u dětí rozvíjí fantazie, obrazotvornost, smyslové vnímání, pozornost, fyzické já, řeč, emocionální cítění a kreativní i kritické myšlení. Dramaticko-výchovné metody rozvíjejí mimo uměleckého a kreativního vnímání také vnímání sociální. U dítěte se tedy posiluje i princip spolupráce, práce s hranicemi, pravidla sociálního soužití, jenž se projevují také v prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů.