Eko Artefiletické programy

Eko Artefiletické programy jsou koncipovány především jako roční proces, při kterém se uplatňují Eko Artefiletické a Umělecko-výchovné přístupy. Účastníci jsou citlivě vedeni k objevování vlastní kreativity a přirozeného sebevyjádření tvořivou formou. Společně hledáme individuální talenty, schopnosti, zdroje i slabší místa, která postupně empaticky rozvíjíme. Přirozeným způsobem se povzbuzuje fantazie, obrazotvornost, emocionalita i kritické myšlení a cit pro realitu. Současně se účastníci seznamují i s uměleckými technikami a tříbí svůj projev. Spojením těchto dvou aspektů lze při dlouhodobější práci objevit celistvost uměleckého projevu i vlastní osobnosti.

Programy se zaměřují na řadu uměleckých forem, jenž se však během roku navzájem prolínají. Zakládáme si na odbornosti lektorů, kteří jsou dále vzdělávání a supervidováni. 

 

Velmi rádi bychom formou případných supervizních konzultací podpořili také spolupráci s rodiči dětských účastníků. V průběhu artefiletického procesu lze objevit určitá preventivní opatření proti sociálním či psychickým potížím, které rodiče mohou při výchově uplatnit.

EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY NA ROK 2021

2020-08-26 10.59.21.jpeg
Outdoor Junior - Eko Artefiletický program pro děti 11-16 let
jednou za měsíc od 15:00 do 18:00 hod. (od března 2021)
Místo setkávání: Maxičky, Děčín
Podpora přirozeného osobnostního vývoje.
Eko artefiletický program pro mládež od 11 do 16 let. Tvořivá setkání v přírodě, zaměřená na sebepoznání, sebedůvěru a spolupráci. Akce bude probíhat 1x měsíčně pro malou skupinku cca 6 osob, od 15-18 hodin. Cena: 1000 Kč, místo setkávání Maxičky.
Cena za setkání: 1 000,- Kč (lektorné, výtvarný materiál, lehké občerstvení)
Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-06-22%20v
Dramatická výchova pro děti 12-14 let
každou středu od 17:00 do 19:00 hod. (od 16. září 2020)
Labská 17, Děčín
Program je zaměřen na uplatnění dramatiky a divadelních prvků s přesahem do Eko Artefiletiky. Během roku se budeme věnovat rozvoji osobnosti především skrze dramatickou hru, improvizaci, krátké etudy, tvůrčí psaní a ostatní formy umění. Dramatika rozvíjí fantazii, obrazotvornost, fyzické tělo, řeč i emocionální a sociální cítění.
Součástí programu je také nabídka skupinové konzultace pro rodiče ohledně případných výchovných opatřeních, které mohou z artefiletického procesu vyplynout.
VÍCE INFORMACÍ...
Cena za školní rok: 4 800,- Kč (lektorné, výtvarný materiál, lehké občerstvení), částku je možné uhradit ve dvou splátkách - (2 400,- Kč za pololetí)