Volnočasové programy

Volnočasové programy jsou koncipovány především jako roční proces, při kterém se uplatňují Eko Arts filetické a Umělecko-výchovné přístupy. Účastníci jsou citlivě vedeni k objevování vlastní kreativity a přirozeného sebevyjádření tvořivou formou. Společně hledáme individuální talenty, schopnosti, zdroje i slabší místa, která postupně empaticky rozvíjíme. Přirozeným způsobem se povzbuzuje fantazie, obrazotvornost, emocionalita i kritické myšlení a cit pro realitu. Současně se účastníci seznamují i s uměleckými technikami a tříbí svůj projev. Spojením těchto dvou aspektů lze při dlouhodobější práci objevit celistvost uměleckého projevu i vlastní osobnosti.

Programy se zaměřují na řadu uměleckých forem, jenž se však během roku navzájem prolínají. Zakládáme si na odbornosti lektorů, kteří jsou dále vzdělávání a supervidováni. 

 

Velmi rádi bychom formou případných supervizních konzultací podpořili také spolupráci s rodiči dětských účastníků. V průběhu artefiletického procesu lze objevit určitá preventivní opatření proti sociálním či psychickým potížím, které rodiče mohou při výchově uplatnit.

©2019 by Eko Arts Studio. Proudly created with Wix.com